527-55

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq 2700
Qolun maksimal irəliyə uzanma məsafəsi, m 3300
Maksimal qalxma hündürlüyü, m 5600
Kütləsi, kq 5650
  • Eyni diametrli 4 təkər hesabına yükləyicinin dartı qüvvəsi və məhsuldarlığı artır.
  • Bundan əlavə, bu maşın yumşaq torpaq üzərində əla yerimə qabiliyyətinə və öz alt hissəsi ilə yol səthi arasında böyük məsafəyə malikdir. Kabinədə işləməyin rahatlığı idarəetmə vasitələrinin rahat mövqelərdə yerləşdirilməsi hesabına əldə olunur və bunun sayəsində operatorun yorulması azalır.
  • Kabinənin mərkəzdə yerləşməsi sayəsində operator ön tərəfdə geniş görmə imkanına malik olur. Oxun (yükqaldırma qolunun) aşağıda yerləşməsini təmin edən konstruksiya kabinənin arxa tərəfində operator üçün tam görmə imkanını təmin edir.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat