531-70

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq 3100
Qolun maksimal irəliyə uzanma məsafəsi, m 3700
Maksimal qalxma hündürlüyü, m 7000
Kütləsi, kq 7060
  • Mühərrikinin yan tərəfdə yerləşməsi etibarlı “JCB” körpücüyü (rus. “мост”) və transmissiyası ilə birlikdə intiqal mexanizminin əla istismarını təmin edir.
  • Bütün təkərlərin, qabaq təkərlər və ya dörd təkərin iştirakı ilə dönmə rejimlərinin dəyişdirilməsi imkanı idarəetmə asanlığını təmin edir, 3,7 metrlik dönmə radiusu isə maşının manevr qabiliyyətini artırır.
  • Oxun (yükqaldırma qolunun) 3,7 metrə qədər uzadılması, 3,1 t yükqaldırma qabiliyyəti və 7 metr qalxma hündürlüyü yükləyicinin məhsuldarlığını yüksəltməyə kömək edir.
  • Gücləndirici mexanizm vasitəsilə sürətləri dəyişdirmək imkanı hərəkət əsnasında işin yerinə yetirilməsi və maşının hərəkət sürətini dəyişdirmək imkanı verir.
  • Aşağı ağırlıq mərkəzi və qabaq və arxa şassi bazası arasında uzun məsafə yol boyu yüklərin daşınması və yükdoldurma / yükboşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi əsnasında maşının sabit mövqedə saxlanmasına kömək edir.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat