535-125 HIVIZ

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq 3500
Qolun maksimal irəliyə uzanma məsafəsi, m 8100
Maksimal qalxma hündürlüyü, m 12300
Kütləsi, kq 9720
  • Yükqaldırma qolunun dayaq şarnirinin hündürlüyünün 235 mm azaldılması sayəsində görmə imkanı xeyli genişləndirilmiş, o cümlədən maşının arxa tərəfində (dörddə üç nisbətində) görmə imkanı təmin edilmişdir.
  • Materialların və komplektləşdirici hissələrin innovativ tərzdə istifadə olunması sayəsində oxun (yükqaldırma qolunun) köndələn kəsiyinin 13% azalması təmin olunur.
  • Bu, dairəvi görmə imkanının 10% genişlənməsinə səbəb olmuş, habelə maşının idarəetməsini daha asan və çevik etməyə imkan yaratmışdır.
  • Şassi konstruksiyasının arxa hissəsinin 90 mm qısaldılması və yeni oxların məhdudlaşdırıcıya dirənməklə böyük dönmə bucağı altında quraşdırılması sayəsində dönmə radiusu 250 mm-ə qədər azalır.
  • Bütün bunlar hətta maksimal dərəcədə məhdud sahəli meydançalarda yüksək məhsuldarlıqla mükəmməl surətdə uzlaşır.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat