540-140

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq 3500
Qolun maksimal irəliyə uzanma məsafəsi, m 9700
Maksimal qalxma hündürlüyü, m 13800
Kütləsi, kq 12500
  • JCB” mühərrikinin yan tərəfdə yerləşməsi zamanın sınağından keçmiş “JCB” körpücüyü (rus. “мост”) və transmissiyası ilə birlikdə intiqal mexanizminin əla istismarını təmin edir.
  • Standart “540-140” komplektinə çox möhkəm tarazlaşdırıcı pərlər daxildir.
  • Onlar ən yüksək hündürlükdə ağır yüklərin təhlükəsiz surətdə yığılmasını təmin edir.
  • Bu modelin əlavə funksiyası mütəhərrik hissənin tənzimlənməsi mexanizmidir və o, tarazlaşdırıcı pərlər olmadığı halda yol verilən yükün maksimal qiymətini müəyyən edir və nahamar torpaq üzərində böyük yüklərin daşınması üçün istifadə olunur.
  • Bütün təkərlərin (qabaq təkərlər və ya dörd təkərin) iştirakı ilə dönmə rejimlərinin dəyişdirilməsi imkanı idarəetmə asanlığını təmin edir, 4,1 metrlik dönmə radiusu isə maşının manevr qabiliyyətini artırır. 84,5 at gücü (64 kVt), 100 at gücü (74,2 kVt) və 125 at gücü (93 kVt) olan mühərriklərlə komplektləşdirmə mümkündür.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat