540-170

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq 4000
Qolun maksimal irəliyə uzanma məsafəsi, m 12500
Maksimal qalxma hündürlüyü, m 16700
Kütləsi, kq 12740
  • JCB 540-170” modeli teleskopik dördpilləli oxa (yükqaldırma qoluna) malik ilk “JCB” yükləyicisidir.
  • Yükqaldırma qolunun uzunluğu sayəsində bu maşın yüksək qalxma hündürlüyünə nail olur və bu zaman manevr qabiliyyətini itirmir. Standart komplektləşdirməli “540-170” modelinin əlavə yükqaldırma qabiliyyəti çox möhkəm tarazlaşdırıcı pərlər və mütəhərrik hissənin hündürlüyünün tənzimlənməsi sistemi hesabına əldə olunur.
  • Tarazlaşdırıcı pərlər ən yüksək hündürlükdə dəqiq yükboşaltmanı təmin edir, mütəhərrik hissənin tənzimlənməsi mexanizmi isə tarazlaşdırıcı pərlər olmadığı halda yol verilən yükün maksimal qiymətini müəyyən edir və nahamar torpaq üzərində böyük yüklərin daşınması üçün istifadə olunur.
  • Oxu (yükqaldırma qoluna) yağlamaq və mühərrikə qulluq etmək üçün nəzərdə tutulan, aşağı sürtülüb yeyilmə əmsalına və 500 saatlıq texniki xidmət fasiləsinə malik olan uzunömürlü üst örtüklər istismar xərclərini azaldır və maşının istismar ömrünü uzadır.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat