JS 330

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Çalovun tutumu, m³ 1.85
İstismar kütləsi, kq 33288
Maksimal qazıma dərinliyi, m 8.2
Mühərrikin gücü, at gücü 281
  • Səmərəliliyi yüksəltmək üçün təkmilləşdirilmiş idarəetmə sistemi dörd rejimində işləyir: Avtomatik (qənaətli və maksimal güc arasında avtomatik dəyişdirmə funksiyası zəruri hallarda yüksək səmərə və gücü təmin edir); Qənaətcil (nisbətən yüngül işlər əsnasında maksimal yanacaq qənaəti); Yük təyinatlı (yük təyinatlı işlərin problemsiz həyata keçirilməsi və tam məhsuldarlığı naminə güc və təzyiqin tənzimlənməsi);  Dəqiq (məhsuldarlığın sərbəst və həssas dəyişməsi).
  • Avtomatik forsaj (gücartırma) qurğusu dartma əməliyyatları əsnasında gücü birdən-birə 10% artırmağa imkan verir.
  • İşin səmərəliliyini yüksəltmək üçün yüklənmə dərəcəsini ölçmə sistemi mühərrikin enerji ilə təchizatını eyni səviyyədə saxlayır. İstifadə olunan güc lingin hərəkətinə mütənasibdir və bu, məhsuldarlığı daha da artırır.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat