JS 145W

TEXNİKİ XASSƏLƏR
Çalovun tutumu, m³ 0.8
İstismar kütləsi, kq 14645
Maksimal qazıma dərinliyi, m 5.6
Mühərrikin gücü, at gücü 123
  • Buldozerin dartı qüvvəsi və qeyri-simmetrik formalı əlavə tiyəsi torpaq düzləndirməsi işlərinin yüksək səmərəliliyini və dəqiqliyini təmin edir.
  • JCB” şirkətinin unikal torlu filtrləmə (“Plexus Filter”) sisteminin tərkibinə yağın 1,5 mikrona qədər dəqiqliklə təmizlənməsi üçün istifadə olunan və nəticə etibarilə komplektləşdirici hissələrin etibarlılıq səviyyəsini yüksəldən və istismar müddətini uzadan çox nazik dolayı boru filtri daxildir.
  • Böyük çəkicin əlavə dövrəsi mühərrik dövrələrinin avtomatik idarəetmə sistemi və maksimal mühafizəyə xidmət edən xüsusi filtrlə tənzimlənir.
  • İdarəetmə cihazlarının və kiçik tirlər üzərində quraşdırılmış oturacağın mövqeyi həm ayrılıqda, həm də kabinənin digər qurğuları ilə birlikdə tənzimlənə bilər.
  • Kiçik həssas manipulyatorlar maşının içinə quraşdırılmış idarəetmə sistemini işə salır və bu da operatorun yorulmasını xeyli azaldır.
Powered by Sigsiu.NET

Ətraflı məlumat